:: Svátosti ::

* * *

Křest je svátost první duchovní obrody, v níž Duch svatý přivtěluje křtěnce jednou provždy k Boží církvi a osvojuje mu milost Kristova křtu, kříže a vzkříšení.

* * *

Biřmování je svátost, v níž Duch svatý oživuje a utvrzuje víru biřmovance, pokřtěného a řádně vzdělaného v evangeliu, činí z něho uvědomělého člena Boží církve skrze vyznání víry a slib věrnosti evangeliu a obdařuje ho svými dary i radostí Kristova svědka.

* * *

Večeře Páně je svátost, v níž je se svou obcí neviditelně přítomen její ukřižovaný, vzkříšený a oslavený Pán, aby ji slovem Písma svatého spravoval, Duchem svým posvěcoval a láskou svou sjednocoval, a tak k sobě připoutával k věčnému obecenství v království Božím.

* * *

Pokání je svátost, kterou se věřící obec připravuje ke svátosti večeře Páně soukromým zpytováním svědomí, lítostí nad hříchy, smířením s Bohem i s bližními, předsevzetím nového života v Kristu a společnou zpovědí. Jako součást této svátosti je možná také zpověď soukromá, kdy je duchovní vázán zpovědním tajemstvím.

* * *

Manželství je svátost, v níž se muž a žena v lásce navždy spojují a jsou Duchem svatým posvěcováni, aby byli obrazem Božím v Kristu, nástrojem Stvořitele ke vzniku nových lidských bytostí a základem rodiny podle Boží vůle.

* * *

Útěcha nemocných je svátost, v níž je nemocný Duchem svatým posilován skrze Boží slovo a modlitbu a utvrzován ve víře v život věčný v Ježíši Kristu.

* * *

Svěcení kněžstva je svátost, v níž Boží církev na modlitbách pověřuje službami svého kněžství osoby způsobilé a v níž Duch svatý jim dává vnitřní povolání ke kněžskému poslání.

* * *
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function MySQL_Connect() in /DISK2/WWW/cirkev-online.cz/www/sloupek/novinky.php:6 Stack trace: #0 /DISK2/WWW/cirkev-online.cz/www/cirkev/svatosti.php(51): include() #1 {main} thrown in /DISK2/WWW/cirkev-online.cz/www/sloupek/novinky.php on line 6